Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden van en over Techcetera. De samenstellers betrachten de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Techcetera kan evenwel geen garantie afgeven betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, juistheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site.

In geen enkel geval zal Techcetera aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze website is uitsluitend toegestaan met toestemming vooraf van Techcetera en voorzien van bronvermelding.